MUSEUMSINDRETNING

Hos System Standex har vi en lang tradition for et nært samarbejde med museerne, hvor vi leverer alt lige fra enkelte montrer til komplette udstillingsmiljøer. Sammen med arkitekter eller museernes egne udstillingsansvarlige hjælper vi i processen fra idéfasen til udvikling af løsninger og installation.

Ofte kommer arkitekten eller museet med et oplæg til det ydre udtryk. På den baggrund udarbejder vi et forslag til konstruktion, belysning, sikkerhed, tæthed og klimastyring.

Montrer til museumsindretning

Montrer

Montrerne konstrueres, så de passer ind i jeres udstillingsmiljø. De kan derfor fremstilles i hvilken som helst størrelse, format og farve, I ønsker. Dertil kan vi tilbyde forskellige løsninger i forhold til sikkerhed, klimastyring og belysning.

Inventar til museumsindretning

Inventar

Inventaret er med til at skabe atmosfæren i indretningen af museet. Vi tilbyder forskellige typer af podier, hylder eller nedhæng til at præsentere dine udstillingsgenstande. Derudover kan vi levere forskellige dekorative objekter eller møbler til at danne en total scenografisk oplevelse.

 

infoskilte til museumsindretning

Infoskilte

Skilte og infotavler er en vigtig del af fortællingen om de udstillede genstande i museumsindretningen. Skiltene kan fremstilles både fritstående, væghængt eller integreret i inventar med eller uden belysning.

 

Helhed i dine udstillinger

Vores produktprogram giver mulighed for visualisering i mange udformninger. Det kan være displays i gigantformater med stofbannere, det kan være plader med grafik til ophæng af genstande og det kan være grafik på glas eller acryl. Vi tilbyder komplette løsninger, der omfatter belysning, f.eks. bagprojekteret lys eller lysrammer med LED-belysning.

PROJEKTFORLØB FOR MUSEUMSINRETNING

Vi kan deltage fra starten af projektet med ideer, budgetter, konstruktionsløsninger sammen med museet eller sammen med museets rådgiver eller arkitekt. Vore konsulenter kan kobles på i forløbet, hvor I ønsker det.

 

Oplæg til museumsindretning

Idé

Et projekt bliver skabt af et behov, en idé eller et ønske om udvikling. Det kan være givtigt at involvere System Standex allerede på idéstadiet.

Budget

Allerede i idéfasen kan System Standex beregne realistiske forhåndsbudgetter som grundlag for bevillinger.

Budget for museumsindretning

Design

Arkitekt eller museets udstillingsansvarlige udarbejder designoplæg.
Det er en god idé at tage System Standex med i designfasen, så konstruktive og tekniske forhold fra starten indarbejdes

Fast pris

Når hovedlinjerne i designet og kravspecifikationerne er fastlagt, udarbejder System Standex bindende pristilbud.

Fast pris for museumsindretning
Fast pris for museumsindretning

Produktion

I samarbejde med projektlederen udarbejder System Standex tidsplan, gennemfører produktionen og sikrer leverancer til tiden.

Montage

System Standex opstiller montrer, monterer teknisk udstyr, grafik og andet udstyr med vore samarbejdspartnere.

Udstillingsmontrer til museumsindretning

Aflevering

Ved afleveringen gennemgås og godkendes projektet af de involverede parter.
Eventuelle mangler eller ønskede ændringer registreres, og der laves plan for tilpasning af de sidste detaljer.

Udstillinger

Herunder kan du se et udpluk af vores projekter med museumsindretning. Du kan bl.a. se løsninger med sikkerhedsmontrer, modulære montrer, nedhængte montrer og scenografiske løsninger.