Vi tilbyder et projektforløb fra idé til aflevering

projekt

Idé

Et projekt bliver skabt af et behov, en idé eller et ønske om udvikling. Det kan være givtigt at involvere System Standex allerede på idéstadiet.

Budget

Allerede i idéfasen kan System Standex beregne realistiske forhåndsbudgetter som grundlag for bevillinger.

Design

Arkitekt eller museets udstillingsansvarlige udarbejder designoplæg.
Det er en god idé at tage System Standex med i designfasen, så konstruktive og tekniske forhold fra starten indarbejdes

Fast pris

Når hovedlinjerne i designet og kravspecifikationerne er fastlagt, udarbejder System Standex bindende pristilbud.

Produktion

I samarbejde med projektlederen udarbejder System Standex tidsplan, gennemfører produktionen og sikrer leverancer til tiden.

Montage

System Standex opstiller montrer, monterer teknisk udstyr, grafik og andet udstyr med vore samarbejdspartnere.

Aflevering

Ved afleveringen gennemgås og godkendes projektet af de involverede parter.
Eventuelle mangler eller ønskede ændringer registreres, og der laves plan for tilpasning af de sidste detaljer.